Az Iszlámról tömören

Előszó
Mérnök lévén, akinek a repülés és űrkutatás az egyik hobbija, sohasem gondoltam volna, hogy valamikor egy 7-ik századi poros történelmi struktúrával kell megismerkednem részletesen. Hogyan is alakult ez? Számomra 2015 volt az ébresztő, ahogy az áradat megindult Európa felé. Bárki bármit is mondott, az jól látszott már akkor is, hogy ez a dolog nem fog túl jól végződni az itt lakók számára.
Én a magam részéről mindig igyekeztem Sun Tzu tanácsait követni, akár szakmai kihívásokról, vagy pedig ténylegesen is sorsfordító eseményekről van szó:
 
"Ha ismered az ellenséget és ismered magadat, nem kell félned, hogy mi lesz 100 csatának is az eredménye. Ha ismered magad de az ellenséget nem, akkor minden győzelemmel együtt veszíteni is fogsz. Ha nem ismered magadat és az ellenséget sem, akkor minden csatát elveszítesz." 
 
Az eddigi szakmai pályám során gyakran tapasztaltam, ha egy kiválóan szakértő a témát túl részletesen ismerteti, a hallgatóság jó részét elveszíti. Ez olyan luxus, amelyet szerintem mi nem engedhetünk meg magunknak. Ezért elkészítettem egy egyszerűsített információs csomagot, amely bemutatja az iszlámot az olvasóknak. Mindazoknak akik akár érdeklődnek, akár kételkednek az itt leírtakban, javaslom a személyes kutatást...

és még számtalan más weboldalon is elmélyedhetnek a részletekben. Mondjuk a muszlim oldalakat nem javasolom, mert ahogy a koncentrációs táborok és gulágok "kényelméről" sem egy Gestapó, vagy egy NKVD tisztet kérdezünk meg, úgy felesleges az iszlamista ideológia híveit megkérdezni az általuk terjesztett gondolatok veszélyeiről.

A béke behódolás vallása [politikai] szektája 

“Allahu Akbar” = Az én istenem, hatalmasabb! (értsd: "felsőbbrendűbb vagyok, mint te!")

 
Miért nem vallás az Iszlám? 
 
Különböző vélemények vannak arról, hogy milyen kategóriába kell az iszlámot rakni. A leglustább és legegyszerűbb meghatározás a vallás, azonban ez az ideológia más olyan elemeket is tartalmaz, amely hiányzik a világ összes más vallásának tanaiból, illetve olyan elemek hiányoznak, melyek minden más nagy vallás alapjai. 
 

Az aranyszabály hiánya!
Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. (Máté 7,12)
És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. (Lukács 6,31)

Az iszlámból hiányzik az aranyszabály! Igaz van benne olyasmi, hogy aki egy "embert" (értsd muszlimot) megöl, az olyan mintha az egész "emberiséget" (értsd ummah - a muszlim közösség) ölné meg. Általában azok, akik az iszlámot mosdatják, ezt szokták idézgetni, csak elfelejtik megemlíteni, hogy a szöveg úgy folytatódik, hogy kifejti: "a hitetlenek azok nem emberek és ezért nem is vonatkozik rájuk mindez, őket pedig irtani kell, bla bla bla..."
 

ICSA - http://www.icsahome.com
Nemzetközi Szövetség a Szekták Tanulmányozására 

A szervezet a szekták felismerésére és tanulmányozására számtalan szempontot állított fel. Ezek közül a legfontosabbak az iszlámra is teljes mértékben passzolnak és ezzel az iszlám mint szekta igazolást nyer:

- Aki elhagyja az iszlámot, azt halállal büntetik
- A muszlimokat erőszak elkövetésére biztatják a “vallás” nevében
- Az iszlám nem fogad el kritikát vagy változást. (ezt ismét halállal büntetik)
- Az iszlám felsőbbrendűséget hirdet a hitetlenekkel szemben. - Az iszlám még további szekta jellegeket is mutat:
 • a vezetőnek (Mohamed), “mindig igaza van”, 
 • programozás: napi 5 imádkozás a programozást elősegítő együtt hajlongással, 
 • a vezetés pontról pontra előírja, hogy a hívek mit gondoljanak, 
 • a (muszlim) közösség elfordulása attól aki nem tagja a szektának, 
 • rituálék, ruházat előírása, 
 • új tagok toborzása és annak elhitetése, hogy e közösségen kívül nincs is ("emberi") élet.

Mohamed története, az iszlám megértésének alapja

1. Mekka ~ 600
Mohamed mint megélhetési próféta kezdte, akkor még békésen megpróbálta megtalálni és kiszolgálni közönségét. Békésen összekotyvasztott amit csak talált: ószövetség, bálványimádást (a mekkai meteorit: kába kő) és a korabeli törzsi szokásokat. Nincs nagy sikere, 15 évvel később is csak a közelebbi rokonsága tér át, valószínűleg azért, hogy a fárasztásukat hagyja végre abba a "próféta".

2. Medina ~ 622 Végül Mekkából kirakják a Mohamedet, mert már mindenkinek az idegeire ment, aki aztán durcásan elvándorol (ez az amit később "Hijra"-nak hívnak arabul és a dzsihád egyik formája lesz). Mire odaér, Mohamed taktikát vált és hitszónokból hadvezér rablóvezér lesz. Életének további része olyan mint egy horrorsztori, tele gyilkosságokkal, tömegmészárlásokkal, erőszakkal, pedofíliával, vérfertőzéssel és hazugságokkal... De bármit is tett Mohamed, az iszlám szerint, ő az ideális ember, melyet minden muszlimnak KÖTELESSÉGE másolni! A derék "hitszónok" további vívmányai:

 • a lapos föld elmélete, 
 • a vérfertőzések miatti 80-as átlag IQ szint,
 • becsületgyilkosságok,
 • nemi szerv csonkítások,
 • gyermek házasságok,
 • terrorista támadások,
 • a fenék kitörlése kézzel,
 • teve vizelet ivása (nem vicc!)

Winston Churchill

Churchill fiatal tisztként ismerkedett meg ezzel az ideológiával, véleménye ma is, több mint száz évvel később is jól jellemzi az iszlámot:

"Mily irtózatosak azok a tilalmak, amiket a mohamedanizmus ír elő a követőinek! A fanatikus őrjöngés mellett, ami oly veszélyes egy emberben, mint a veszettség a kutyában, ott van az a félelmetes, fatalista apátia. Ennek hatásai jelen vannak számos országban: könnyelmű szokások, szervezetlen mezőgazdaság, lomha kereskedelem és a tulajdon bizonytalansága a jellemző mindenhol, ahol a Próféta követői élnek. Elfajzott érzékiség fosztja meg az életet a kellemtől és a kifinomultságtól, aztán a méltóságától és a szentségétől. A tény, hogy a mohamedán jog szerint minden nőnek valamely férfi abszolút tulajdonában kell lennie, akár gyerekként, akár feleségként vagy ágyasként, elhalasztja a rabszolgaság végső megszűnését addig, amíg az iszlám elveszíti nagy hatalmát az emberek között. Egy-egy muszlim ragyogó tehetséget mutathat fel, de e vallás befolyása megbénítja a hívei társadalmi fejlődését. Nincs ennél nagyobb visszahúzó erő a világban. A mohamedanizmus messze nem haldoklik: militáns és térítő hitről van szó. Már kiterjedt Közép-Afrikára, mindenhol félelem nélküli harcosokat nevelt; és ha a kereszténységet nem védené a tudomány erős karja, azé a tudományé, ami ellen hiába harcolt, a modern Európa civilizációja elbukhat úgy, ahogy az ősi Róma civilizációja is elbukott." - (The River War; 1899)

Az iszlám statisztikai vizsgálata

https://www.cspii.org/hu  - A politikai iszlám oktatása (Bill Warner)

 • ISZLÁM igazából három könyvből áll: Korán 14%, Hadisz (szokások) 60%, Szúra (Mohamed élete) 26%
 • Kafirokkal (a mocskos hitetlenekkel) foglalkozó rész: 51%
 • Antiszemita hivatkozások: 9% (Hitler - Mein Kampfjában ez "csak": 7%)

 • Dzsihád: 31% (a dzsihád 2% spirituális küzdelem, 98% tényleges fizikai harc)

 • A nők alárendelt és kisebbrendűségét taglaló tartalmak a Koránban: 71%, a Hadiszban: 89%Iszlám (arab) kisszótár 
 
Iszlám 
Behódolás, és NEM béke a szó jelentése. Az iszlám szerint a világ két részből áll: a behódolás háza: "Dar al-Islam" és "Dar al-Harb" a háború háza, azaz azok a területek, amelyek "még nem" kerültek elfoglalásra.

Sharia
Az iszlám törvényei, a “vallás” egyik alaposzlopa, nélküle az iszlám NEM KÉPZELHETŐ el. Tehát az, hogy ez az elem ne jöjjön létre, ahogy azt nyugati politikusok hangoztatják, egyszerűen nem igaz.

Taqiyya

Hazudni az iszlám érdekében. Számos alfaja van, amit a "szent" szövegek részletesen taglalnak, ezzel is jól példázva, hogy mennyire nem vallás az iszlám.

Ummah
A muszlim kollektíva. Ez a közösség internacionalista, amivel egy későbbi ideológiára hasonlít, sok szakértő szerint nem véletlenül. Az iszlám ugyanúgy kollektivista, mint a kommunizmus.

Dhimmi
Másodrendű, szolga. Ezt a nevet kapják azok a hitetlenek, akik behódolnak és a muszlimok megtűrik őket, ha busás adót fizetnek és kitérnek az igazhitűek útjából.

Jizya
Rabszolga adó, amelyet a Dhimmi fizet. Összeg általában a hitetlen keresetének a 25%-a, és amelyet havonta a térdén csúszva kell személyesen a főtéren átadnia gazdáinak.

Kafir
Mocskos rohadt hitetlen (állat). Nos ezek volnánk mi kedves olvasók. Az írások szerint a Kafir nem tartozik az emberi lények közé, ezért nem csak megölhetőek, hanem pusztításuk javasolt, sőt dicsőséges is.

Zakat 
Adó a dzsihád támogatására. A mecsetekben kötelezően fizetendő adó. Ebből aztán segélyezik azokat, akik most épp Európába hajtanak végre "Hijra"-t vándorlást, hogy elfoglalják, illetve azokat akik már géppisztollyal és bombával felszerelve irtják a hitetleneket.

Jihad (dzsihád)
“szent” harc a hitetlenek ellen. Talán ez a szó az, amelyet már nem kell különösképpen bemutatni, talán annyit lehet csak megjegyzésként hozzáfűzni, hogy a hazudozás, vándorlás, hitetlenek átverése mind mind a dzsihád egy formájának számít, ha ezzel az iszlám terjedését segítik elő.

Abrogáció
Mohamed roppantul furfangos volt, hogy a kérdezősködést megelőzze, azt mondta, minden amit ő mond, az Allahtól származik azt ember nem kérdőjelezheti meg és isten szavát ember nem is változtathatja meg. Aztán gondolom később mégis rádöbbent, hogy pár dolgot nem egészen rendben diktált le és akkor kitalálta, hogy Allah felülírhatja önmagát, és a korábban ugyanabban a témában mondottak már nem érvényesek. Ez az abrogáció. A "munkássága" elején Mohamed békés volt, majd stratégiát váltott. A korábbi mekkai békés részeket szokták a muszlimok aztán idézgetni az elhülyült nyugatiaknak, jól tudva, hogy későbbiek már más választ adnak. 

Allah erre adott egy másik választ is:

 • mekkai rész: "a hitetleneket ölelni kell"
 • medinai rész: "a hitetleneket ölni kell"

(bocsi srácok, elütés volt, csók a család: Allah)

[Ok szóval ez nyilván vicc volt, de valahogy így működik a rendszer.]

Hijra
Ezt a szót érdemes megjegyezni, mert ami ma Európában történik az ez: vándorlással és gyors szaporodással új területet hódítani az iszlámnak. Ezért van az, hogy a muszlimok nem a többi öböl menti arab muszlim országba "menekülnek", mert ott már iszlám van, azaz a "Dar al-Islam", a behódoltság házának része. Azt pedig nekünk magyaroknak nem kell elmagyarázni, hogyan foglalhatta el egy csapat "turista" Buda várát...

A túlvilág mint ösztönző

A muszlimok valóban várják a halált, mert számukra az aranykor véget ért Mohamed halálával. A vallási rendszerük teljesen a hódítás érdekében épült fel és egy pontrendszert használ, ahol piros (halal) - fekete (haram) pontok vannak. A hitük szerint haláluk után Allah megszámolja a pontokat és akinek a fekete pontokból van több, az megy a muszlim pokolba. Ez a rendszer a napi életben nyilvánvalóan teljesen használhatatlan, de így is tervezték. A lelkükért aggódó és ezek után kétségbeesett 80 IQ muszlimnak ezután Mohamed felajánlja az ütőkártyát, amely teljesen felülírja a pontozást: a dzsihád. Ha valaki hitetlenek öldökölése közben hal meg, nem számít mennyi fekete pontja volt, mindent eltörölve, megbocsájtásra kerül és várja a muszlim paradicsom: ahol a 72 szűz és csinos fiatal fiúk mint gyöngyszemek is várják akiknek "végbele soha nem vérzik"... Ez egyébként a gondolkodó ember számára azt is megmagyarázza, hogy sok nyugati országban élő, az ottani szabályokat látszólag átvevő, italozó és disznóhúsevő menő muszlim, hogyan megy át "hirtelen" öldöklő dzsihádistává. Hát ezért... A tökéletes kivétel beépítve a "szerződésbe", nyugodtan lehet kilengeni, a végén kell csak egy robbanást produkálni.

Miért nem szól a család a terroristáról?
Sokszor felmerült már, hogy vajon a család miért nem szólt arról, hogy egy potenciális terrorista volt közöttük... Azért mert a dzsihádos szerződési pont, amely eltörli a fekete pontokat, lehetőséget ad arra, hogy a robbanásszerűen az életből a paradicsomba távozó harcos kijelöljön 70 családtagot, akik majd szintén bejutnak a paradicsomba.

A mérsékelt muszlim mitológiája, avagy én láttam egy békés muszlimot.
Az iszlám természetét megértve már könnyebb magyarázatot találni egy békés muszlimra. Most szeretném kihangsúlyozni, hogy a muszlim alatt azokat értem, akik az iszlám ideológiáját elfogadják és gyakorolják. Ahogy nem volt minden német náci, minden orosz kommunista, úgy nem minden arab muszlim... Szóval egy békés muszlim csak úgy nem élhet egy nyugati városban. Ehhez a saját törvényeik (sharia) szerint vagy dzsihád akció közben kell lennie, vagy hittérítést esetleg Hijrát - hódító vándorlást hajt végre. A békés magatartás előírás, addig amíg nincsenek a támadáshoz szükséges túlerőben.  

Kiváló videó a témában Ben Shapirotól:

https://www.youtube.com/watch?v=g7TAAw3oQvg (angolul)

A muszlimok az alábbi csoportosítás szerint viselkednek:

 • a muszlim népesség 2% alatt csendes és békés.
 • 5% alatt a muszlimok olyanokat keresnek "megtérítésre", akik a társadalom perifériáján vannak, például bűnözőket.
 • 5% felett a muszlimok agresszívebbekké válnak és helyi Sharia törvények bevezetését szorgalmazzák. 
 • 10%-nél a muszlimok fokozottan erőszakossá és törvénysértővé válnak.
 • 20%-nál gyilkosságok és dzsihádi félkatonai szervezetek jelennek meg és megtámadnak és megsemmisítenek "hitetlenek" kegyhelyeit 
 • 40%-nál rendszeres öldöklések és folyamatos terrorista támadások vannak.
 • 50% felett hitetleneket és hitehagyókat letartóztatnak és elítélnek (halálbüntetés), népirtás és teljeskörű Sharia törvények bevezetése. Amint egy ország teljesen iszlamista lesz, megölnek vagy rabszolgaságba taszítanak minden nem-muszlimot és az ország már nem a Dar al-Harb (Háború háza) lesz, hanem a Dar al-Islam (a behódolás háza).

  Forrás: http://paulweston101.blogspot.ca/2016/07/muslim-behaviour-is-dependent-on-muslim.html
  Ezt a bejegyzést az Paul Weston készítette, aki felolvasta a feljebb található Churchill idézetet és ezért az angol rendőrség letartoztatta, gyűlölet beszéd vádjával.
  További információk: http://unser-mitteleuropa.com/wp-content/uploads/2016/07/Muslim-behaviour-
  based-on-population.pdf

  https://www.smashwords.com/books/view/387694

Az iszlám, mint eszmerendszer 

Az ötletgyűjtemény szabványos változata le van írva, a benne foglaltakat nem szabad megváltoztatni, mert a "isten szava" és felette semmilyen emberi törvény nem uralkodhat. A Korán utasításokat tartalmaz a saját terjedésére a hitetlenek legyőzésére és a világ elfoglalására. Az ötletgyűjtemény magában foglalja a saját megőrzésére, védelmére és a replikáció hűségére vonatkozó utasításokat, így kizárja a reformáció lehetőségét.

Az iszlám utasítja követőit, hogy hozzon létre egy politikai kormányt, amely támogatja. (Sharia) (EZÉRT IS POLITIKAI IDEOLÓGIAI SZEKTA AZ ISZLÁM ÉS NEM VALLÁS)

Engedélyt ad a vallás háború általi terjesztésére: (Dzsihád), ahol az egész földet meg kell hódítani. Az ötletgyűjtemény új katonákat biztosít a poligámia engedélyezésével. A több feleséget kapott sikeres harcos több utódot tud nemzeni, az irigykedő béta hímek pedig fokozott agresszióval szállnak harcba, hogy felzárkozhassanak az alfához.

Az ideológia halállal büntetendő bűncselekményé tette az iszlám kritikáját, ezzel biztosítva annak állandóságát. Az iszlámot "törvényesen" nem lehet elhagyni. A belépéshez egyetlen mondatot kell elmondani arabul (shahada) és ezzel máris szektatag lesz valaki. A kilépés... nos ahogy Rejtő Jenő írta: "Belépés díjtalan, kilépés bizonytalan", csak kevésbé vicces és nagyon halálos. Aki muszlim létére egy a szektát elhagyót meggyilkol, az számíthat az egész közösség támogatására és elismerésére.

Az iszlám az első a tagok számára, még a család, törzs és haza előtt is, ezzel a kommunizmust megelőzve az iszlám lett az első totalitárius internacionalista mozgalom. Ez jól látható volt, amikor az amerikaiak áthelyezték Jeruzsálembe az izraeli követségüket és még az indonéziai muszlimok is verték magukat a földhöz, pedig szinte biztos, hogy fogalmuk se volt, hogy mi történt és az merre van. Az egyetlen garantált út a paradicsomba, meghalni az iszlámért.

A Koránt arabul kell olvasni, így biztosítani lehetett, hogy minden tag tudjon kommunikálni egymással. A napi ötszöri ima pedig biztosítja a programozást, kondicionálást, összehangolódást, pont úgy, ahogy a katonai menetgyakorlatok vagy a csoportos törzsi tánc a tűz körül tették.

A nők alárendelt helyzetének is taktikai oka van. Egy egyenrangú társadalomban a nők fékeznék az értelmetlen pusztítást, a férjek és gyermekek csatába hurcolását. Így meg jól szájon kapják őket és mehetnek vissza a sarokba, ahol egy rendes szülőgép helye van. Az egyetlen módja annak, hogy egy nő beléphessen a Paradicsomba, hogyha a férje boldog vele, amikor meghal. (ügyes!)

Már korábban is említettük, hogy Allah megadja a jogot, saját munkájának szerkesztéséhez. (abrogáció) Így szépen fenn lehetett tartani az írás "isteniségét", közben belerakni mindazt, amit Mohamed még "kifelejtett". A Korán jó (halal) és rossz (haram) viselkedés szabályozásával erősíti meg dominanciáját és kavarja össze a híveket.

Hatalmas és inspiráló célt nyújt, hiszen a teljes föld elfoglalása a cél. Nem véletlen, hogy Hitlernek is nagyon szimpatikus volt az iszlám és azt kívánta bárcsak a germánok is muszlimok lennének. Úgy néz ki, hamarosan teljesülni fog a kívánsága...

A nem muszlimok számára három lehetőséget ajánl fel az iszlám. 1, - Muszlimmá válna, 2, - Dhimmik lesznek és nagy adót kell fizetnek ha keresztények vagy zsidók, 3, - illetve meghalnak. Jelzem, hogy az ateistáknak a dhimmi életben hagyás nem jár! A muzulmánoknak tilos, hogy hitetlen barátaik legyenek, ezt legfeljebb megjátszhatják, ha akarnak valamit tőlük: taktikai információt, vagy esetleg remény van a megtérítésükre.

Az iszlámot mindig mindenáron meg kell védeni, mondja a következő előírás. Ugyanakkor az iszlám írások az ürügy használatát javasolják a háborúk megkezdésére. Ezért van az, hogy a muszlimok mindig követelnek, majd megsértődnek és "védekezni" kezdenek. Ez az "úgy kezdődött, hogy ő visszaütött" tipikus esete.

A kettős mércék használata teljes mértékben elterjedt náluk. Más szabályok vonatkoznak a muszlim világra és más a hitetlenekre. Miközben mecseteket építenek minden sarkon a nyugati világban a muszlimok és súlyos sértés őket akadályozni ebben, egy keresztény templom építésére vágyót Szaúdi Arábiában kb 60 másodperc alatt nyírnak ki és ezzel mindenki teljesen rendben van ott.

A Korán azt is hangsúlyozza, hogy tilos muszlimot ölni, kivéve persze, ha az illető "nem eléggé muszlim", vagy az "igaz ügyről" van szó. Ez aztán egy tuti gumiszabály, nem véletlenül a legtöbb iszlám terrorista akció áldozata muszlim... Nyilván nem voltak annyira igaziak mint akin a robbanós mellény volt...

Az iszlámba beszőttek egy általános védelmet is: ha a muzulmánok elhagyják Mohamed tanításait, Allah véget vet a világnak. Ha ezt a Coca Cola cég előbb felfedezte volna, ma senki sem merne Pepsit inni! Egyébként a Korán üzenetét elég nehéz megfejteni, mert a verseket úgy rakták sorba, hogy a hosszútól a rövidig, ami nyilván az időrendiséget teljesen felrúgta. Ez a korabeli titkosítás azért volt, hogy a hitetlenek ne tudják egyszerűen kiolvasni, hogy az utasítások a könyvben olyan mint egy recept, ahol az Ő levágásuk módja is részletesen szerepel.

Mohamed inkább a macskákat kedvelte...

Zárásképpen egy videó azoknak, akik elég erős idegzettel rendelkeznek. A "szent könyvekben" szót ejtenek, hogy Mohamed nem igazán kedvelte a kutyákat. Talán ez a tolvaj és a házőrző ellentmondásos viszonya miatt volt, de a lényeg az, hogy a lelkes muszlimok azóta is rendszeresen irtják a kutyákat. Mellesleg a kutyák ellen sokkal kevesebb és kevésbé erőszakos uszítás szerepel, mint amennyit a hitetlenek ellen zsúfoltak bele a könyvekbe. Senkinek ne legyenek illúziói, ha ezt teszik a muszlimok egy kevéssé kedvelt lénnyel, akkor mit fognak tenni egy nagyon gyűlölt ellenséggel, melyet nem is tekintenek emberi lénynek.

https://youtu.be/jxRZ0fsO9ew

Zárszó

A fenti rövid összefoglalása annak az 1400 éve szinte változatlan ideológiának, amely ma még mindig leggyorsabban terjed a bolygónkon. Aki van elég ütődött, hogy ezt a javára írja és valamiféle minőségként jellemezze, annak a rákos sejtek burjánzását javaslom tanulmányozni, illetve vegye figyelembe a tényt, hogy a muszlimok automatikusan az iszlámba születnek és a kilépés... enyhén szólva is életveszélyes, ami miatt nem járható opció sokak számára.

Biztos vagyok benne, hogy sokan szívesen elhagynák ezt a szektát, ha tehetnék, de nem merik. Nem véletlen, hogy az iszlám tiltja a barátkozást hitetlenekkel és előírja az egymás mellé költözést, gettósodást is. A kommunista rendőrségek is felismerték azt, hogy egy tömeget egyszerűbb rövid pórázon tartani, ha az illetők tudták, bárki közülük lehet besúgó. Így működik a muszlim maffia, az ummah is. Ha valakinek nem tetszik az iszlám, roppant nehéz kimenekülni, hiszen akár egy hitbuzgó családtag is az életére törhet a menekülni vágyónak.

Gondoljunk csak bele, milyen rendszer az, ahol már legközelebbi családtagjainkban sem bízhatunk. Ennyire közel még a Stazi és az ÁVH sem került a totális hatalomhoz. Ezért nem tartom véletlennek, hogy a világ jelenlegi urai ilyen nagy figyelemmel követik a muszlimok hódítási kísérleteit és próbálják meg őket egyenletes rétegekben elteríteni mindenhova. A tökéletes tömegkontrollt képviselik a kereszténységhez képest, melyet szintén megpróbáltak felhasználni, de a reformáció kihúzta a vallás méregfogait.

Egyébként az iszlámnak is van reformációja, visszatérése a gyökerekhez, ahogy a keresztény reformáció is erről szólt. Ez a Wahhábizmus, ami az eredeti brutális 7-ik századi verziót erőlteti és évről évre egyre népszerűbb lesz. Ezért nyugodtan mondhatjuk, az iszlám mit sem veszített erejéből és híveik ma is pont olyan lelkesedéssel verik agyon azon társaikat, akik több ésszel születtek mint ők, akár 1400 éve. Egy ilyen társaság nem igényel a féken tartására drága és költséges rendőrséget vagy katonaságot, maguk intéznek el minden belső lázadási kísérletet. Amellett nagy lelkesedéssel fogyasztanak mindent, amire csak a "halal" címkét felnyomják. Tökéletes biogépek egy új fogyasztói társadalom számára.

2
https://crossware.blogstar.hu/./pages/crossware/contents/blog/51279/pics/lead_800x600.jpg
 
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

A bejegyzésre 2 db hozzászólás érkezett!
CrossWare válasza: Szkaliczki bejegyzésére 2020-03-29 14:42:54
Köszönöm szépen!
Válaszolok
Szkaliczki 2020-03-29 10:31:48
Nagyon jó írás,gratulálok.
Amennyiben lehet,több ismerősömnek is elküldöm.
Érthetően,mindenki számára egyértelmű írás.
Köszönöm szépen,
Klára
Válaszolok

Ezeket a cikkeket olvastad már?