20 dolog az Iszlámról

20 dolog amit tudnod kell az Iszlámról

Bővebben...

Az Iszlám 2016-os európai offenzivája

Tanulmány az iszlám európai inváziójáról

Bővebben...
Az Iszlámról tömören

Az Iszlámról tömören

2018.04.15. | CrossWare

Mérnök lévén, akinek a repülés és űrkutatás az egyik hobbija, sohasem gondoltam volna, hogy valamikor egy 7-ik századi poros történelmi struktúrával kell megismerkednem részletesen. Hogyan is alakult ez? Számomra 2015 volt az ébresztő, ahogy az áradat megindult Európa felé. Bárki bármit is mondott, az jól látszott már …

Tovább

Az Iszlám 2016-os európai offenzivája

2018.03.23.

Eredeti angol nyelvű írás: https://gatesofvienna.net/2015/11/tet-take-two-islams-2016-european-offensive/

Matthew Bracken iró A „Külső és Belső Ellenségek” cimü mű alkotója, ex SEAL kommandós, jól ismert aktivistája az USA alkotmánya második kiegészitésének.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2015/03/parisriots4.jpg

Tet, Második menet: 
Iszlám 2016 Európai Offenzivája 
(Matthew Bracken, November 2015)

Több mint egy évtizede irtam az első novellámat „Külső és Belső Ellenségek” cimmel. Részben azért, hogy megpróbáljak szociális-politikai és katonai előrejelzéseket tenni. Nem igazán tetszett, az irány merre Amerika indult és szerettem volna figyelmeztetni annyi olvasót a veszélyekre, amennyit csak tudtam. 2015 végén remélem, hogy múltbeli sikereim ebben a tekintetben segitenek majd hogy az emberek komolyan vegyék ennek az irásnak a tartalmát.

Ahogy átlépünk az új év küszöbén egy titáni küzdelem végső felvonásának lehetünk tanúi három óriási szereplő között. Három hatalmas szociális erő indult meg az elmúlt évben, hogy 2016-ban egy végső ütközetben vegyen részt, ami a történelmi eseményeket nézve egyenértékű lesz az első és második világháborúval.

Két erő ezek közül jelenleg szövetségben áll a harmadik ellen. Egy iratlan szerződés alapján együttesen probálják megölni a leggyengébbet a három erő közül addig, amig még az egyesitett erejükből kitellik. Az egyik ezek közül az erők közül kiegyezne a totális hatalom megosztásával a földgolyó felett a másik politikai erővel. Ezek közül az erők közül az egyik soha nem lesz elégedett addig amig el nem éri a teljes uralmát az egész bolygó felett. Szóval milyen erőkröl is beszélek? Az Iszlám, Az Internacionalista Szocializmus és a Nacionalizmus.

Engedjék meg, hogy elmagyarázzam mit is értek minden egyes erő helyzetén és hogy, hogyan viszonyulnak egymáshoz az 2016-ban eljövő kataklizmához.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2015/02/isisbloodyknife.jpg

1. Iszlám

Iszlám legjobban talán egy önmagától szaporodó számitógép virusra hasonlit. Egy hydra fejü szörnyeteg amit kitalálói megállithatatlan erőnek a világhóditás céljára terveztek. Szinte lehetetlen eltörölni mert nincs központi agya vagy irányitóközpontja. Az Iszlám olyan mint egy tengeri csillag: Ha levágsz egy végtagot, akkor egy másik nő helyette. A muszlim vezetők és az Iszlám csoportok nevei ideiglenesek és igazából nem is fontosak. Osama Bin Ladent és az Al Qaedát lecserélte Al-Baghdadi és az Iszlám Állam, de ezeket is majd leváltja valaki. Miközben muszlim vezetők és rezsimek jönnek-mennek, az Iszlám maga maradt a hadiösvényen a nem-muszlim világgal már több mint 1400 éve.

Az Iszlám nem ismeri el a nemzeti határokat. Az igazhitü muszlimoknak csak két részből áll a világ. Az első a „Dar al-Islam” - Az iszlám háza ami azt a terület jelenti, amit már meghóditott és hiveik lakják. A másik „Dar al-Harb” – a háború háza, amelyet bármi áron az iszlám részévé kell tenni, beleértve az erőszakos Jihadot („szent háborúval”). Az Iszlám terjedése néha hosszú időkre megáll, de sokszor előre mozogva újabb területeket hódit meg. Ami terület egyszer az Iszlám hatalmába jutott, ritkán kerül vissza: Spanyolország az egyetlen figyelemre méltó kivétel.

A muszlim világnak nincsenek könyvei és nincsenek új találmányai sem. Azonkivül, hogy véletlenül olajat találtak a talpuk alatt, a legtöbb Iszlámista nemzet visszamaradott és szegény. Szóval akkor hol van az erőforrása az Iszlám folyamatos terjeszkedésének az elmúlt 14 évszázadban? Az Iszlám motorja és áramforrása a Koran és a Hadith, avagy Mohammed kijelentései. Egy messiási Proféta, Kalifa vagy főpap (Ayatollah) a szükséges karizmával felgyorsithatja az Iszlám hóditásának ütemét, de az egyedi emberek általában nem irányitják ezt a folyamatot.

A világi „névleg muszlim” erős emberek mint Saddam Hussein vagy Muamar Qadafi csak egy ideig tarthatják az Iszlámot az ellenörzésük alatt, - általában brutális módszerekkel -, de erős emberek gyakran merényletek áldozatai lesznek, vagy más módon lekerülnek a hatalomból és ha más nem, hát örökké ők sem élhetnek. Ha egyszer a világi erős ember eltünt, fanatikus papok mindig fel tudnak lázitani eléggé egy csapat túlbuzgó fanatikus muszlimot, hogy vissza állitsák a radikális Iszlám rezsimet a Sharia törvénnyel úgy ahogy a Korán előirja.

Az erős embert követő vallási fanatikus Iszlámista vezető mintája rengetegszer lejátszódott az elmúlt évezredben sőt még régebben is. Nem szabad bedőlni az olyan modernista uralkodóknak mint Abdullah király Jordániában. Az Iszlám igazi követője számára bármely király és erős ember csak egy puskalövésre vagy gránáthajitásnyira van hatalmának megfosztásától és egy fanatikus iszlámistával való lecserélésétől.

Mohammed 7-ik századi terve a globális hatalomról élénken virul és mindig kész arra, hogy újabb kitörést hajtson végre. Az Iszlám olyan mint a bozóttűz vagy gyürüsféreg fertőzés: halott és puszta a közepén de akár egy tűz, parazitaszerűen emészti fel az egészséges nem-Iszlámista társadalmakat maga körül. Vajon mi adja ezt a fanatikus motivációt nemzeteknek és népeknek amelyek egyébként teljesen energia és ötlet menteseknek tünnek?

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2013/02/muslimskoran.jpg

A motiváció a Korán és Hadith szavaiban keresendőek. Leegyszerüsitve a világi körben ezek az Iszlámi szövegek isteni jóváhagyást tartalmaznak kéj-gyilkosságra, rablásra, nemi erőszakra és a hitetlen rabszolgák elejtésére. Amikor ezek a jihádisták meghalnak, akkor 72 szűz rabszolga lánnyal töltött végtelen orgiával jutalmazza őket Mohammed a beteg, gonosz és perverz Muszlim menyországban. A zsidó és keresztény bibliával ellentétben a Korán és Hadith nem az ember jobbik énjét szólitja meg, hanem annak legsötétebb oldalát. (Jellemző, hogy Mózes és Jézus egy-egy hegytetőn beszéltek Istennel, közben Mohammed Allahtól egy denevérekkel teli barlang mélyében kommunikált.)

Egy jelentős és állandó Iszlám reform egyszerüen lehetetlen, mivel az újabb és újabb fanatikus generáció az eredeti módositatlan Korán és Hadith-ot mint fegyvert használva mindig kijelentik, hogy a reformisták elhagyták a hitet és legyilkolják őket. Az Iszlámban a fanatikusok egyik kezükben a megváltozhatatlan Koránnal, a másikban a karddal mindig készek, hogy megszerezzék a teljes hatalmat és végezzenek ellenségeikkel.

Ez a folyamatos veszély félelmet gerjeszt és szinte minden nem-muszlimot óvatosságra kényszerit ha muszlimokkal van dolga, nehogy késöbb elveszitse a fejét. Ez a mesterségesen generált megfélemlités fegyverként szolgál az Iszlamistáknak azok ellen, akik egyébként ellenállnának terjedésüknek. A megváltozhatatlan Korán folyamatos forrása a véres Iszlámista hóditásnak. A radikális iszlám az igazi iszlám, a koráni iszlám az igazi iszlám.

Aki ezt keserű valóságot nem hajlandó megérteni, veszélyesen figyelmen kivül hagyja az elmúlt 1400 év emberi történelmét.

http://4.bp.blogspot.com/_md61S_gChL0/SqCGmPLp1xI/AAAAAAAAA_Y/eNlFUWnkmoE/s400/socialism1.jpg

2. Internacinalista Szocializmus

A második hatalmas szereplő vagy szociális erő az internacionalista szocializmus. Azonban helyesen lehet leirni úgy is mint baloldaliság, államiság, kultúrális Marxizmus és kommunizmus. Ezek mind beletartoznak a nemzetközi szocializmus spektrumába. Én ezeket a kultúrális Marxistákat legalább a Jakobinus mozgalomig a 18-ik századig vezetem vissza. Világi humanisták klikkje volt az, akik az első globalisták voltak a szabadkőművesekkel szövetségben.

A csoport magja később a Jakobinusok lettek, Németországból Franciaországba költöztek és ott egy részletes és összefüggő tervet dolgoztak ki, hogy társadalmi robbanást idézzenek elő és megszerezzék a hatalmat. A Jakobinusok destabilizációs terve késöbb rengeteg véres forradalom mintájává vált. A Francia Forradalom után már ismerősek vagyunk Marx, Engels, Lenin, Sztálin és Maó „munkájával”. Már kevésbé vagyunk ismerősek a korai 20-ik századi Brit Fabian szocialistákkal, vagy az olasz Marxista elméleti kutatóval: Antonio Gramscivel, vagy a német „Frankfurt Iskola” nemzetközi szocialistáival akik átültetták elkézeléseiket az Egyesült Államokba is a Columbia Egyetemen keresztül.

Vladimir Lenninel és a kommunistákkal ellentétben Ők megértették, hogy a nemzetközi szocializmus céljai nem érhetőek el addig, amig a Nyugati Civilizáció belső meggyengitése és szabotázsa be nem fejeződött. A titkos nemzetközi szocialista erők ezért mélyen beásták magukat a Nyugat méhébe, amellyel végül sokkal maradandóbb hatást értek el, mint a fegyveres szocialista forradalmi háborúkkal Lenin és Maó.

Az elmúlt században miközben a kommunizmus összeomlott a Szovjetunióban, a Fabian szocialisták egyre eredményesebbek voltak a nemzeti, kultúrális és etnikai azonosság tudat megmérgezésével. A Nyugati Civilizáció örökösei elzűllöttek, demoralizálódtak és központi hit nélkül maradtak. Semmi nem maradt ami mögött felsorakozhatnának. Miért történt ez a szándékos demoralizálás és elhülyités? A nemzetközi szocialisták a Francia Forradalom óta hitték, hogy az Ő kötelességük egy felülről lefelé épülő feudális rendszer kiépitése az „Ostobák tömegére”. Az új világrendet aztán a soraikból választott elit szakértők látják majd el, mind a hülyék javára és persze, hogy megtömhessék saját zsebeiket, valamint továbbra is fenntartsák elit életstilusukat, vagyonukat és hatalmukat.

Talán paradoxonnak hat, hogy a nagy cégek és bankok is jelentősen érdekeltek és befektetői a nemzetközi szocialisták új világrendjének. De ha szétbontjuk a szálakat mindjárt megértjük az egészet: A mai nemzetközi bankok és mega-vállalatok hatalmas szereplői a világnak a maguk jogán és ez minden nemzetközi kereskedelmi egyezményben feljegyzésre is kerül. A helyzet az, hogy céges ügyvédek irják a legtöbb oldalt a több ezer oldalas kereskedelmi egyezményekben amelyek úgy hullanak ránk mint az eső. Kereskedelmi szerződések, amelyeket egyetlen amerikai vagy európai állampolgár sem szavazott meg, egyezmények amelyeket a nemzetközi egyezmények törvénye szabályoz és amely még az Egyesült Államok Alkotmányát is felülirja.

Az európai Rothschildektől, a mindkét kontinens Wartburgjain kereszül, az amerikai Morganokon és Rockefellereken át a Magyar emigráns Soros Györgyig, jónéhány évszázada már milliomos (sőt milliárdos) bankárok irták meg a saját törvényeiket és intézték maguk politikai ügyeit. Ma szó szerint csinálnak pénzt, dollárt és eurót a levegőből és adják át az embereiknek. Az Egyesült Államokban a Szövetségi Tartalék (Federal Reserve) létrehozása, - amely egy magánkézben lévő és magánérdekeket szolgáló központi bank -, szembetűnő példája ennek a folyamatnak.

Az USA-ban a globális mega-vállalatok és befektetési cégek hatalmas összegeket adnak mind a Demokratáknak, mind pedig a Republikánusoknak, hogy biztositsák a megfelelő bánásmódot ebben a céges haveri kapitalizmusban. A kép nagyon hasonló minden más országban is. Ezek a posztnacionalista kapitalista cimborák nem ismernek el semmilyen nemzeti határt és a hazafiasságról úgy gondolják, hogy egy röhejesen korszerütlen valami.

Például Amerikában ezek a „határtalan” árulók lefizetik a politikusokat, hogy olyan törvényt hozzanak, amellyel korlátlan számú idegen munkást importálhatnak H-1-es vizummal, hogy lecseréljék az amerikaikat az iróasztalaiknál és a munkahelyeiken és ezek az árulók édesdeden alszanak aztán a legkisebb lelkiismeret furdalás nélkül. Az áruló osztálybeli nemzetközi üzletemberek ezt „mozgékonyságnak” hivják és könnyen helyettesithető prolikat, parasztokat és szegényeket mozgatnak világszerte, oda ahol a munkát a legolcsóbban és legtöbb profitot hozó módon lehet megoldani. Az átlagos amerikai középosztálybeli dolgozó és családja csak járulékos veszteségek ebben a folyamatban. Ez nincs igazán másképp Európában sem.

Ezek a szuper gazdag „határtalan” cégek és bankár elitek, akik paradox módon kormányozzák a nemzetközi szocializmus erőit, képesek vesztegetésekkel számtalan módon sikert sikerre halmozni. A hatalmuk és politikai kapcsolataik révén elérik, hogy együttműködő fiatalok, jövőbeli sztár tulajdonságokkal a megfelelő egyetemekre kerüljenek, alapitványok, tanácsok, állami ügynökségek és média pozicióiba kerüljenek. Például ha látsz egy beszélő fejet a tévében és szakértői cimében az áll, hogy tagja valamilyen magán alapitványi, vagy külkapcsolati tanácsnak és cikkeket irt a házi „Külügyi Eljárások” újságjába, akkor tudhatod, hogy Őt magas poziciókba szánták és az ajtók mágikusan megnyilnak majd elötte.

A médiában közben a tömegtájékoztatás szinte teljes egészében lezűllesztette, cenzúrázza és megrendezi már évtizedek óta az über-gazdag elit. Ezer és ezer csatornán kereszül: csúszópénzzel megzsirozva, jól fizető álmunkákat adva, titkos kifizetésekkel, álcázott különleges részvény felajánlásokkal és privát föld vásárlásokkal szereztek befolyást. Média figurák simán változnak át mértékadó politikai tanácsadókká és vállalati igazgató tanácsi taggá, minden egyes alkalommal milliókat adva portfólióikhoz. Még magas rangú katonai és tengerészeti tisztek is szivesen dagonyáznak ebben a mocsárban nyugdijazásuk után. It senkit sem szabad, hogy meglepjen, hogy mennyi politikus hagyja el Washingtont és Brusselt milliomosként. Azt sem lehetne meglepetés, hogy például a hosszú ideig vezető pozicióban lévő Walter Cronkite, - A CBS vezető hirolvasója – „a legmegbizhatóbb férfi amerikában” -, egész felnőtt életében egy titkos társaság vezető tagja volt, - Világ Egyesülésének Szövetsége (World Federalist Association) -, de amelyet csak nyugdijazása után vallott meg büszkén a kameráknak.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2014/12/pegidadresden20141222-3.jpg

3. Nacionalizmus

Nacionalisták adják a legtöbb részét a világnak az Iszlám részeken kivül, de igazából nem tudhatjuk a pontos számukat. A felmérések olyan könnyen meghamisithatóak, hogy legtöbbjük teljesen alkalmatlan mérésre, mivel legtöbbször csak propagandaként szolgálnak a szponzorok kéréseinek megfelelően.

Egy nacionalista elsősorban egy független ország hűséges állampolgárának tartja magát. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy a nemzet koncepciója aránylag fiatal. A világ felosztása különböző nemzetekre csak a 17-ik században kezdődött meg (A szerző itt elsősorban a német és olasz példákat tekinti, amelyek kicsiny városállamok voltak – forditó), és hivatalosan a Westpháliai egyezmény 1648-as aláirásától, a 30 éves háború végétől számitandó. Azóta a teljes világ nemzetekre bomlott amelyek határai gyakran, de nem mindig esnek egybe egy nemzeti, etnikai csoportjának, nyelvi és kultúrális határaival.

http://3.bp.blogspot.com/_md61S_gChL0/TDzKim6yYZI/AAAAAAAACFM/JanA-5YewSo/s400/peaceofwestphalia.jpg

A nemzeti elhatárolódás különösen sikeres volt az európai kontinensen. Az egyező zsidó-keresztény gyökerek, eszmények és értékek amelyek végül méltányos bánásmódot, egyenlő jogokat adtak fejlődésük útján, a rabszolgaság eltörlését, a nők jogait és faji egyenlőséget hoztak el. Ez alatt az időszak alatt lehetővé tették az alkotó emberi szellem virágzását és Európaiak valamint Amerikaiak együttesen élvezhették a jólét és életszinvonal növekedését, többet mint addig bárki is megtapasztalhatott az emberiség történelmében. Hatalmas városokat, egyetemeket és múzeumokat épitettek mind Európában és Amerikában. A virágzó európai birodalmak, – gazdagok és összetartóak, bizalommal teli és jól szervezettek voltak –, aztán meghóditották, vagy valamilyen módon hatalmuk alá vonták, kolonializálták a föld többi részét. Amerika folytatta ezt a kolonializálást miután Európa gyarmatositási ideje elmúlt a második világháború után.

Boldog nemzeti megoldás azonban nem volt egyöntetü. A 20-ik században a kommunizmus megerősődése és teljes hatalomátvétele jött el sok országban, elsősorban Oroszországban (mint Szovjetunió) és Kinában, de sikerük nem vezetett megállithatatlan nemzetközi forradalmak lavinájához, ahogy azt Lenin, Sztálin és Maó szerették volna. De a másik oldalon a lassú „Hosszú Menetelés az intézményeken keresztül”, áruló Fabian szocialistái (beleértve Gramsci a Frankfurti Iskola és mások) sokkal jelentősebb eredményeket értek el, amely tartósabbnak is bizonyultak.

A 21-ik századra ezek a beépitett kultúrális Marxista árulók szinte teljesen felforgatták az akadémiákat, egész generációk tanulóiba oltva a gyülöletet és megvetést a saját nemzeti és etnikai identitásuk ellen. A legtöbb média is a befolyásuk alá került, biztositva, hogy a tömeg kommunikáció mindig megerősitse a politikaliag korrekt nemzetközi szocialista világnézetet amellyet már az iskolákban és egyetemeken is elterjesztettek.

Ebben a korban a kultúrális Marxisták agymosásában a kereszténység mint visszamaradott és csökevényes szociális erő szerepelt, amely még pozitiv fényben is csak elmaradott volt a modern világban, negative fényben pedig hatalmas veszélyt jelentett az emberiségre. Ebben az új politikailag korrekt humanista „vallásban” az európai etnikai és kultúrális identitás az eredeti bűn lett és Káin bélyege. A fehér európai bőr fehér kiváltságokat és szégyent jelentett.

Mindeközben az emancipálodott európai és amerikai nők új célokat jelöltek ki, melyek között már nem szerepelt a következő generáció létrehozása és a demográfiai összeomlás megindult. Mind a férfiakat és a nőket elkábitotta és közönybe lökte a 24-órás szórakoztatás amely HD képernyökkel és sztereó fejhallgatókkal nyomult szinte az agyukba. Ez soha véget nem érő szórakoztatás-folyam ideális csatornának bizonyult a tömeges agymosásra is, politikailag korrekt értékekkel és ötletekkel. Elbambulva és demoralizálva a legtöbb amerikai és európai ezért ma úgy néz ki, hogy nem tud és nem akar fellázadni és megvédeni az eltünőben lévő kultúrális és nemzeti identitását. Agymosott „szociális igazság harcosai”, a legújabb reinkarnációi Lenin „hasznos hülyéinek” gyorsitják a Nyugati Civilizáció pusztulását, mámorukban figyelemen kivül hagyva mi következik majd.

Közömbössé változva a maradék amerikai és európai nacionalisták adják tehát a leggyengébb és legjobban fenyegetett szereplőt a három globális erőből. Néhány európai nemzet hazafiai: Geert Wilders Norvégiában, Björn Höcke Németországban, Orbán Viktor Magyarországon, Nigel Farage az Egyesült Királyságban és Marine Le Pen Franciaországban alakitják a hátvéd szerepét, nemzetük etnikai és kultúrális identitásának megörzéséhez, miközben folyamatosan bombázza őket a szocialista irányitotta hazug sajtó, rasszistáknak, náciknak és idegengyülölőknek bélyegezve őket.

http://chromatism.net/current/images/fredensborgexplosion.jpg

4. Harmadik Világháború

2016-ba lépve úgy gondolom, hogy Európa megérett és központi helyszine lesz a harmadik világháborúnak. Ahogy egy túlfeszült cipzár hirtelen felszakad és kinyilik az elejétől a végéig az európai feszültség meggyújthat már forrongó konfliktusokat az ukrán helyzettől a Perzsa Öbölig, mégpedig az összekapcsolódó szövetségek miatt (NATO, beleérve Törökország – Oroszország ellentétét), valamint a Sunni-Shia ellentét (Irán és Szaud Arábia, amelyet európába importáltak).

Igen Harmadik Világháború! De miért most?

Visszatérő stratégiai módszer a „határtalan” nemzetközi szocialistáknál , még a Jakobinusok korából, hogy „Káoszból lesz rend”. Lenin ezt úgy mondta amikor közölték vele, hogy az orosz városokban kenyér felkelések vannak: „Minél rosszabb annál jobb”. Még egyetlen „népi” forradalom sem (szervezve és irányitva az áruló elit által) történt még boldog országokban tele gyomorral és békében.

A nemzetközi bankárok és vállalati elit ugyanolyan boldogan támogatja a forradalmakat mint ahogy másfajta háborúkat is. Folyamatosan adnak kölcsönöket és fegyvereket egyszerre minden szemben álló félnek az európai konfliktusokban és mindig nagyszerű profittal végeznek, mindegy hogy ki nyer a végén, vagy hogy mennyi ember hal meg. Úgyanúgy támogatnak forradalmakat, hogy megkavarják a húsos fazekat és a jővőbeli haszon érdekében egy ágyba kerüljenek az új rezsimekkel.

Például amerikai bankárok támogatták Lenint és Trockijt mielött és miután visszatértek Oroszországba. Ha egyszer megértjük a manipulációkat ezen erők mögött, amelyek a nemzetközi szocializmust irányitják, ez a paradoxnak tűnő helyzet végül érthetővé válik. Az ellenörzés és agymosás, az idióta prolik megtévesztése és gondolkodást mellőző birkanyájjá változtatása alapfeltétele az irányitásnak felülről. De a proletár méhkas csúcsán a vezető nomenklatúra elit úgy él mint egy kommunista diktátor vagy Rockefeller, vagy mindkettő egyszerre, hogy aztán Davosban, Aspenben, Jackson Holeban vagy bárhol másutt találkozzon és pezsgő- kaviár mellett megbeszéljék a legújabb (nekik) „kedvező” nemzetközi egyezményt.

Most, hogy az elit döntéshozók megyújtották annak az óriási szociális robbanásnak kanócát, amely Európát fenyegeti, épp úgy ahogy tették 1917-ben Oroszországban. Hogyan? Hát hogy szélesre tárták Európa kapuit. Az Iszlámista sarok a három erőből egy állandó fenyegetést és nyomást jelent, a Muszlimok mindig készek arra, hogy bármilyen demográfiai űrt kitöltsenek. A szomjuk egy újabb Iszlám hóditásra állandó és kiszámitható. Mi 1.5-szörös születési arányt látunk az európai nőknél, addig Ők milliónyi európai nőt látnak férj nélkül, vagy értéktelen férjekkel, akik hamarosan találkoznak majd „igazi” muszlim férfiakkal. A jelenlegi „nyitott-határok” rendelkezés szándékosan tervezett utasitás az európai nemzetközi szocialisták részéről, hogy százezerével ömlesszen kultúrálisan és vallásosan agressziv iszlámista harcosokat és gyarmatositókat Európába. Az európai áruló elit pontosan érti mit csinál. Hagyják, hogy ez megtörténjen. De vajon miért most?

A 20-ik századi ausztriai közgazdász Ludwig Von Mises irta: „Nincs lehetőség elkerülni a végső összeomlást amelyet az adóság felhalmozása okozta csőd okoz. Az alternativa csak az lehet, hogy a krizis elöbb vagy utóbb következik be abból, hogy önkéntesen felhagyunk további adóság ilyen módon történő növelésével, vagy várunk addig amig a végső katasztrófa elsöpri a teljes pénzrendszert.” Más oldalról közelitette meg a kérdést a szocialista közgazdász John Maynard Keynes aki amikor a róla elnevezett hosszútávú adósság felhalmozásáról kérdeztek, igy felelt: „Hosszútávon mi mind halottak vagyunk. Tra-la-la kit érdekel? Az már nem az én problémám lesz!”

2015-ben a gyermektelen homoszexuális John Maynard Keynes valóban régen halott, de mi még itt vagyunk és a „hosszú táv” végül is utolért minket. Nos most mielött a bankok tönkremenetele megindulna, az áruló elit felboritja az asztalt, összekeveri a kártyákat és a zsetonokat, miközben a villany elalszik és lövések dördülnek. A gonosz szereplők akik a háttérben settenkednek és akik jelentős katasztrófákat szerveztek meg, mindig van tervük, hogyan szökjenek el a következmények elől és nem csak a felelősségre vonást kerülik el, de közben szépen profitálnak is a szörnyűségekből amelyet létrehoztak. Az első Rothschild báró mondta a Waterlooi csata idején: „Vér ömlik az utcákon, itt a vásárolás ideje”.

Van valami bizonyiték arra, hogy szervezett tevékenység folyik arra, hogy Európát káoszba és polgárháborúba sodorják? Igen és itt van elöttünk. Ezer személyes komphajók tizezres Eurós napi költséggel müködnek. Muszlim hijra (Jihad migrációval) inváziós erői ingyenes vagy támogatott utat kapnak a görög szigetekre, amelyek csak pár mérföldre vannak Törökországtól, vagy egészen az Égei tengeren keresztül Görögországig. Innen bérelt buszok és különvonatok viszik őket határról határra és onnan Németországba, Franciaországba és Svédországba ingyen vagy nagyon olcsón a muhajirun, vagy hijra migránsokat.

Ki fizeti a komphajókat vonatokat és busz konvojokat? Ki az aki fizet az okos telefonokért és feltöltött debit kártyákért? Ki az aki 100 eurós bankjegyeket ad nekik, melyet szinte minden migráns kezében lehet látni? Egyáltalán tényleg a háború sújtotta Sziriából érkeznek? Valaki pénzeli Európa muszlim hijra invázióját! George Soros milliárdokat költ, száznál is több alapitványt támogatva „nyitott határokért” az Ő „Nyitott Társadalom Alapitványán (Open Society Foundation)” kereszül. Ez lehetne a tökéletes hely, ahol bátor kutatók elkezdhetnének vizsgálódni.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2015/11/tet-cholon.jpg

5. A „Tet” Offenziva 1968

Ahogy 2016 kezdődik úgy emlékeztet a helyzet a vietnámi háború „Tet” támadására. 1968 Januárjában épp a Tet hold újév ünneplése elött, ezres számú vietkong harcos szivárgott be Saigonba és más Dél-Vietnámi városokba. A koordinált tömeges támadás január 30-án kezdődtek el és teljes meglepetést okoztak, - ez volt Amerika legrosszabb hirszerzési buktája az 1950-es koreai és a 2001-es New Yorki között. A „szakértők” mind egyetértettek abban, hogy a VK már túl gyenge és túl megosztott volt, hogy bármilyen nagyobb támadást hajtson végre országos szinten. Mégis több mint 80000 kommunista beszivárgó egyszerre támadott meg több mint 100 várost. A Kommunisták a bevált taktikájukat használták, tüzszünetben állapodtak meg majd megszegték és miközben az amerikai és dél vietnámi csapatok nagy része ünnepi szabadságon volt, támadtak. A heves utcai harcok Hue városában, amely Vietnám harmadik legnagyobb városa volt egy hónapig is tartottak. Mielött legyözték volna őket, a kommunisták kivégeztek több ezer civil rabot, tömegsirokba hajigálva őket, kezük még mindig összedrótozva a hátuk mögött.

A kommunista Észak-Vietnámi vezetők elszámolták azonban magukat, mert remélték, a vietkong támadások a városokban majd spontán nemzeti felkeléshez vezetnek majd az amerikai imperialisták és vietnámi bábjaik ellen. De a Tet után a vietkong kimeritette magát és soha nem nyerte vissza korábbi erejét. (A végső gyözelem Dél-Vietnám felett 1975-ben már hagyományos NVA csapatokkal történt amelyek északról jöttek tankokkal és teherautókkal, miután a Demokraták az Amerikai Kongresszusban elzárták annak lehetőségét, hogy a Dél-Vietnámi erőket üzemanyaggal és lőszerrel támogassuk meg és ezzel ellehetetlenitették további ellenállásukat).

Eközben Amerikában, hogy megtévessze és demoralizálja a háborús Amerikát, Walter „Nagybácsi” Cronkite megcsavarta a Tet támadás sztoriját és a felmenőben lévő kommunista hatalom és népszerűség meséjét adta elő, megspékelve Amerika katonai kudarcával és hogy milyen reménytelen a Vietnámi Köztársaságot (Dél) megszabaditani a kommunista támadástól. Miért tette ezt Cronkite? „Amerika legmegbizhatóbb férfija” titokban az internacionalista szocializmus vezető propagandistája volt, ahol az erős és független Egyesült Államok az egyik legnagyobb akadály volt a világhatalom elérésében. Walter Cronkite Tet támadásos esti meséje csak egyik jellemző esete volt az internacionalista szocialisták befolyásának a közéleti sajtóban.

Egy amerikai nacionalistának Walter Cronkite egy tipikus áruló, de az elszánt nemzetközi szocialistának a nemzeti határok és nemzeti függetlenség semmivel sem fontosabb mint egy elkötelezett muszlimnak. Mindkettő nemzetek fölötti csoport, határok és nemzetek csak elavult koncepciók nekik, melyet figyelmen kivül lehet hagyni, amin át lehet gázolni és eldobni egy idő után. Cronkite elárulta Amerikát de igazi hős volt egy kultúrálist Marxista számára. Tipikus erre a jellemtelen fajtára, hogy Cronkite titokban tartotta igaz elkötelezettségét addig amig nem ment nyugdijba az addigi propaganda és hazugság terjesztéséből. Meg vagyok győződve arról, hogy a mai közéleti média százszámra van megfertőzve Walter Cronkitokkal a kamerák elött és mögött egyaránt.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2015/03/parisriots3.jpg

6. Tet, még egyszer

Most következik irásom központi része. Úgy hiszem, hogy Európa muszlim jihádista megszállása követni fogja az 1968-as Vietnámi Tet támadás stratégiáját. Nagymérvű és szervezett árulás történik Európa szerte EU megalakulása óta. A Schengeni Egyezmény alapján Brüsszel azt igérte, megvédi a külső határokat, miközben szükségtelenné teszi a belső határok ellenőrzését. Az Eurokrata elit megszegte az első igéretét de megtartotta a másodikat és ezzel teljesen nyilt utat biztositott a muszlim hijra migrációs inváziónak.

Ebben a pillanatban körülbelül egy millió muszlim migráns küzd azért, hogy meleg alvó helyet találjon magának a kontinensen amely közel sem képes megbirkózni ezzel a számmal és elszállásolni őket. Legalább 75% a megszállóknak harckorú férfi. Német és svéd született polgárok sorban kerülnek az utcára mert bérlakások a muszlim migránsoknak kell. Tizezrével táboroznak a migránsok sátrakban, ideiglenes szállásokon úgymint iskolai tornatermekben és használaton kivüli raktárakban.

Nem lesz alkalom több végleges szállást találni nekik mielött a Közép Európai tél véget érne. Ahogy Németország és egész Európa hótakaró alá kerül, ezek a férfiak megrohanják majd a helyiek házait és követelik, hogy fogadják be őket vagy különben...! Ahol hasznos, kis migráns gyerekeket fognak emberi pajzsként felhasználni az érzelmi zsarolás eszközeként, majd pedig könnyedén félredobni. Ilyen vagy olyan módon a muszlim migránsok megpróbálnak majd benyomulni a német otthonokba és lakásokba meleget és ételt keresve és a fiatal muszlim férfiak pedig védtelen hitetlen vagy „kafir” nőket keresnek, hogy kiéljék vágyaikat (ahogy az nekik jogként megadatott az Iszlám Sharia törvények szerint).

A lefegyverzett Európában bármely tucatnyi férfiből álló fázó, éhes és haragos muszlim csoport ütőkkel és késekkel felfegyverezve képes lesz bármely német otthonba vagy üzletbe betörni. Ami még rosszabb hogy, egyre több hir jelenik meg: hatalmas mennyiségü fegyvert csempésznek be Európába a muhajirun segitségével és a betojt Európai hatóságok félnek átvizsgálni a migráns sereg csomagjait nehogy tüntetést provokáljanak. Fegyverek azonban nem csak migráns poggyászként érkeznek: 800 taktikai sörétes puskát foglaltak le egyetlen teherautón észak Olaszországban, ahogy Törökországból Belgium felé tartott. Hány teherautónyi fegyvert és robbanóanyagot NEM állitottak meg?

Németországban mielött a téli havazásnak vége, migránsok tömegével rabolják és fosztogatják a boltokat és áruházakat. Hogy a szociális robbanást késleltessék, a rendőrség nem vonul ki addig amig a tömeg magától el nem oszlott. Egyenlőre a német kormány kifizeti ezeket a károkat a boltok tulajdonosainak de ez igy nyilván nem mehet örökké. Az üzletek bezárnak és a németek félelmükben visszavonulnak, a muhajirun pedig megtanulja, hogy szabadon elfoglalhatja mások tulajdonát és kirabolhatja a németeket következmények nélkül. Ez még jobban meggyőzi őket, - ahogy a vendéglátók passzivitása mutatja -, hogy a hijra invázió teljes siker.

Ahogy a támadások folytatódnak majd, a német rendőrség gyakorlatilag mindig az áruló politikusok oldalán kötnek majd ki, azok akik fizetik őket és nem fognak segiteni a megtámadott őslakos németeknek. Legalábbis nem hivatalos parancsra és nem egyenruhában. A nemzetközi szocialista elit által előre kalkulált hanyagság az egyszerű német állampolgárok életére és biztonságára végül önbiróskodáshoz és halál-brigádokhoz fog vezetni, a szolgálaton kivüli német rendőrök és katonák részéről. Ezzel szembeszállnak az „el a kezekkel a muszlimoktól” parancsokkal, amelyek Brüsszelből érkeznek. Idővel majd elég fegyver szivárog ki a hadseregtől, rendőrségtől és a fekete piacról az egyszerű európai nacionalisták kezébe, hogy fegyveresen is ellen tudjanak állni.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2015/09/migrantsmacedonia.jpg

A felgyorsitott ütemü 2015-ös muszlim hijra invázió egy kitalált, tervezett és végrehajtott akció áruló kollaboráns európai elit munkája volt, egy internacionalista szocialista mozgalom részeként Brüsszeli főhadiszállással. Hogy lazán idézzek egy brit nacionalistát Paul Westont: „Ha egy farmer szándékosan berak egy rókát a tyúkólba, ki a felelős igazából a tyúkok elpusztitásáért?” Nos most Európában a helyzet előállt, hogy kiirtsák a gyenge, összezavart és védtelen európai tyúkokat. A korábbi NDK kommunista funkcionárius Angela Merkel elérte a maximum szintet mind muszlim róka behelyezésben, mind pedig német tyúk elnyomásában. (Közben az egykori Szovjet kommunista KGB ezredes Vladimir Putin orosz nacionalistává vált, aki Oroszország érdekeit tartja szem elött, legalábbis ahogy Ő és a cimborái gondolják.)

Néhány nappal a párizsi támadások után a francia rendőrség kommandósai több mint 5000 golyót löttek ki egy forgalmas városi utcában egy házra. Egy év múlva én azt jósolom, hogy amikor a rendőrség újra megérkezik arra az utcára, már mesterlövészek, barrikádok, improvizált robbanó eszközök (IED) és RPG-k fogadják majd őket. Röviden Párizs, Brüsszel és rengeteg más európai város idővel úgy fog kinézni mint Beirut az 1980-as években.

Hogy megértsük Európa jövőjét, csak kérdezzünk meg bármely libanonit, mi történik amikor egy nemzet befogad ezer és ezer dühös muszlim migránst. Polgárháború történik mégpedig először több vetélkedő migráns csoport között. Az elcsépelt remény, hogy a muszlim „békés többség” majd megállitja a radikális iszlámisták erőszakos cselekedeteit és ezzel megállitja az Európai Polgárháborút, annyira reménytelen, ahogy nem segitett megállitani a harcokat Libanonban, Boszniában, Sziriában és még egy tucat más helyen sem. Ténylegesen békeszerető muszlimok pont annyira elhanyagolhatóak lesznek mint amennyire a Berlinben 1944-ben a pincékben bujkáló Kvéker pacifisták voltak. Az egyetlen jelentős szerep amit ezek az állitólagos békés többségű muszlimok játszanak majd, hogy élő álcaként szolgálnak és a jihádisták közöttük fognak elbújni.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy fent felsorolt példák (Libanon, Bosznia, Sziria) nem csupán két pólusú harcok voltak két nemzeti állam között. Mindegyik legalább három oldalú volt! Ezek a természetüknél fogva kiegyensúlyozatlan formációk, folyamatosan terjednek az erőszak felé és ideiglenes szövetségekből épülnek fel, amelyeknél a mai barátokból a holnap ellenségei lesznek. Ebben a környezetben a megtévesztés, ürügy és az árulás a hamis zászlós (False Flag) akciók mindennapi müködési mód. Roppant egyszerű, ha A csoport lemészárolja B csoport tagjait, miközben C csoport tagjainak öltöztek. Ezek után nem gond ha C csoport tüzet nyit A csoportra, B csoport területéről. Etnikai tisztogatás, megtorló akciók és tömeges kivégzések terjednek mint gombák ebben az elszabadult környezetben, amely teljesen hiján van minden fajta viselkedési szabálynak ami normálisan jelen lenne egy hivatalos háborúban két nemzet hivatalos katonái között.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2013/07/hamburgaltonariot.jpg

Amikor egy nem-iszlám ország, például Franciaország (veszélyesen naiv bevándorlási törvényein) keresztül szert tesz kb 10%-os muszlim lakosságra, akkor erőszak és polgárháború állandó fenyegetéssé válik. A 10%-os nemzeti populáció már 50%-os hadrakész férfi lakossági részaránnyá válik a fontos városi környékeken, - köszönhetően a muszlimok Sharia gettóinak kombinálva az európai idősödő lakossági demográfiával. Késöbb ezek a muszlim gettók menedékhelyként funkciónálnak a jihádistáknak egész addig amig végül szarrá nem bombázzák vagy lövik öket. Franciaország és Németország sem lesz kivétel azokból a leckékből amelyet a történelem keményen megtanitott Beirutban, Szarajevóban és Damaszkuszban.

Az ezrével jelenleg Európába érkező muszlim muhajirun jól képzett az elhúzódó és kegyetlen etnikai polgárháborúkban. Napjaink európai lakossága szándékosan agymosott és politikailag korrekt tündérmesékkel, multikultúralizmussal etetett polgárainak fogalmuk sincs milyen horror vár majd rájuk. A növekvő európai ellenérzés ezt a kimenetelt nem változtatja meg egy picit sem. Csak azért mert az európaiak belefáradnak a muszlimok irritáló jelenlétébe (a migráns és a helyben születtekébe is) a muszlimok maguktól soha nem fogják elhagyni Európát. A muszlim behatolók pedig nem fogják a kezüket hátratéve, szépen csendben maradni és hirtelen szeliddé válni.

http://chromatism.net/current/images/beslan.jpg

7. A Beslansi és Mumbai eredmények

Jelenleg a kemény mag edzett jihádistái szépen beszivárognak Európa minden térségébe és megkezdik a jól bevált módszerek alapján a polgárháború elinditását terrorakciók segitségével. Tudják és számitanak arra, hogy az európai katonaság és rendőrség nem képes huzamosan harcolni egy hosszabb terrorista kampány ellen. Brüsszel nem maradhat katonai zárlat alatt örökké anélkül, hogy a gazdasága tönkre ne menne. Mi fog történni ha egy párizsi tipusú támadás napi eseménnyé válik tucatnyi európai városban?

Ahogy elöbb megjegyeztem, pár napja észak Olaszországban 800 harcra fejleszett sörétes puskát találtak egy teherautóban Törökörszágból Belgiumba tartva. Számoljunk együtt! A párizsi támadást kb 8 terrorista hajtotta végre kalasnyikovokkal, sörétes puskákkal és öngyilkos mellényekkel felszerelve (amelyet egyébként bárhol össze lehet rakni ahol egy konyha van). Na akkor most képzeljünk el egy „Tet Offenzivát” ahol mindenféle célpont van reptértől kezdve az állatkertig és ezeket egy-egy nyolc személyes csapat támadja meg. Valamelyik támadás kisebb, valamelyik nagyobb, függően a csapatok számától és felszereltségétől.

Ma talán csak pár hónap válasz el minket a Tet 2016-tól, és nincs egyetlen Iszlámista parancsnokság Európában és máshol sem hogy kitervelje a támadásokat. Nincs OKW (Oberkommando der Wermacht – náci német főparancsnokság) amely megtervezné az Iszlámista Barbarossa Akciót, ezért aztán nincs parancsnoki és ellenörzési szervezet sem, amelybe a nyugati hirszerzés be tudna épülni és szabotálni működését.

Egy központi agy helyett, amely minden kezet irányit, inkább egy hatalmas horda mérgező medúza mozog lassan, ugyanazzal az általános támadási tervvel a kollektive agyukban. 2015 végén az egyedi muhajirun talán csak alapjaiban érti, hogy most indul majd Európába hogy végrehajtsa a nagy jihádot. Ahogy D-nap közeledik, kódolt üzenetek futnak majd ki hozzájuk amelyek vészjósló eseményekre utalva az Iszlám történelembe juttatják el parancsot: „Állj készen, és kezdd el a harcot”. Minden európai városban a helyi célpontokat azonban már az egyes ott lakó muhajirun választotta ki jó előre a jihád kitörésére számitva.

Hány mecsetbe jutottak el teherautónyi sörétes puskák, vagy kalasnyikovok. Számoljunk megint: 8 jihádista minden akcióra, 800 fegyver autónként, 80000 vietkong harcos az eredeti Tet Támadásban és most kb 800,000 mihajirun ömlött be Európába. A radikális mecseteket mint titkos fegyvertárakat használni magától értetödő a Közel Keleten, miért ne használnák ugyanazt a stratégiát a békés és szelid Európában? Becsületből meg tiszeletből az európai törvények iránt? Ugyan már! Ahogy azt a Török Miniszterelnök Erdogan fogalmazta: „A mecsetek a mi kaszárnyáink, a dómok a sisakjaink, a minarettek a szuronyaink és a hithű katonáink...” . Ne felejtsük el azt sem, ahova egy AK-47-est be lehet csempészni, pár kilónyi plasztik robbanóanyagot (Semtex) is!

Képzeljünk el tucatnyi vagy hasonló támadást mint Beslan – Oroszország vagy Mumbai – India, ahol az akciók egyszerre történnek több európai városban. Első sorozatban jelentős összehangolt meglepetésszerű támadást indit a legjobban megszervezett terror-hálózatok csapatai, melyek ma még még meg nem törhető titkositást használnak. Sok támadás túszejtéssel fog járni, gyakran gyerekeket érintve és elfogadhatatlan követelésekkel állnak majd elő a túszok biztonsága érdekében. Vagy éppen semmilyen követeléssel nem állnak elő, csak nemi erőszak és mészárlás következik mint az orosz Beslanban. Ez a kitörésszerű támadás sorozat lesz a jel arra, hogy az általános jihád megkezdődjön.

A Beslani Mészárlás 2004-ben történt és egy másik gyilkos iszlámista banda állt mögötte. Két osztag csecsen muszlim terrorista érkezett az első napon az iskolához ebben az orosz városban hamis rendőrautókat használva álcázásnak. Több mint ezer fiatal túszt ejtettek és fogva tartották őket három napig. A muszlim terroristák legyilkoltak több mint 400 ártatlant, gyakran nemi erőszak és kinzás után.

Mumbaiban 2008-ban tiz pakisztáni muszlim terrorista kalasnyikovokkal és kézigránátokkal felszerelve teljes káoszt teremtett 4 nap alatt megtámadva a vasútállomást, a kórházat (sikertelenül), hires szállodákat és a zsidó központot, megöltve 164 embert és megsebesitve további 300-at. Együttes Beslan, Mumbai és Párizs tipusú terror támadások, kocsiban elhelyezett bombákkal lesz majd a model a 2016-os jihádi támadási stratégia Európában.

Amit Hitler nácijai Stukákkal és Tigrisekkel és csapatnyi motorizált zászlóaljakkal végbevittek az Iszlámnácik megpróbálják majd „Tet Támadás szteroidos” verziójával túlterhelni és elkábitani az európai rendszereket először bénaságba majd pszcihológiai és fizikai vereségbe hajszolni őket. Legalábbis ez az eredmény amit az Iszlámnácik megpróbálnak majd elérni. Az 1968-as Tet beszivárgás és tömeg támadás nem sikerült Vietnámban és talán nem működik Európában sem. Az is valószinü, hogy a remélt általános felkelése az egyesült muszlimoknak a hitetlenek „kuffarok” ellen nem indul meg és az egész lassan kifárad majd megtörik.

Stratégiailag nézve ha más hatása nincs is, a 2016-os jihádi támadás és az azt követő polgárháború Európában megnyit egy új frontot az Iszlám Állam ellen és NATO-t valamint a Nyugatot arra kényszeriti, hogy a saját túlélése érdekében odafigyeljen és ezzel könnyitse a nyomást az Iraki és Sziriai frontokon.

Ahhoz, hogy az Európaiak megnyerjék a hamarosan kezdődő polgárháborút legalább fele annyira brutálisnak kell lenniük mint a muszlim hóditóknak ami azért eléggé brutális. De miközben a jihádisták maximális brutalitással dolgoznak már az első naptól kezdve, addig a békés és udvarias európai hatóságok messze mögöttük állnak ebben a témában. Például egy normális jihádista taktika , hogy a terrorakció után rögtön visszamenekülnek a baráti vallástársak Sharia gettó zónájába és elbújnak a nők és gyerekek mögött. Mit tesznek majd a hatóságok? Bemennek és megpróbálják letartóztatni őket? (Csak viccelek.) Várnak a következő kirándulásig még több terror bombával? Vagy szétlövik az egész utcasort aknavetőkkel? Hát ez az amire azt mondom, hogy piszkosul mocskos. A Francia válasz a párizsi támadásra egy villanásnyit már mutatott, hogy ez az szakasz hogy fog kinézni.

Legjobb esetben, bár ezt nem látom valószinűnek, a 2016-os Iszlám Tet támadókat el fogják törölni, úgy ahogy a vietkong volt 1968-ban. Amig azonban összesen 80000 harcosa volt a vietnámi Tet-nek, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogyan tudnák legyőzni a a jihádistákat egy hónap alatt. Egyszerűen számolva a jihádisták létszámát tekintve kb 10000 Párizs tipusú támadás várható. Gondoljunk bele! Tizezer Párizs szintű támadás! Mind egyszerre történik ugyanabban a hónapban, ugyanazon a héten vagy éppen ugyanazon a napon Európa szerte. A politikailag korrekt és a túlságosan is udvarias európai rendőrők (meg a katonaság is először) nem lesznek képesek hatásos ellentámadásokat és a mentő akciókat inditani a beslani támadásokhoz hasonló célpontokhoz: iskolákhoz, kórházakhoz és koncert termekhez. Nem lesznek képesek, mivel mindeközben repülőterek, vasútállomások, elektromos erőművek és más célpontok elleni támadás is történik párizsi méretű terror osztagokkal egész Európán keresztül.

És mindenki számithat arra, hogy a megszokott taktikát használják majd ezek az Iszlámnácik: pont olyan mocskosat amit Beslanban 2004-ben, ahol a gyilkosok hamis rendőrautókkal érkeztek. 2016-ban mentőautók és más hivatalos járműveket fognak ellopni vagy átfestett hamis kocsikkal szimulálni. Öngyilkos merénylők hivatalos egyenruhában érkeznek majd, hogy elkerüljék a biztonsági ellenőrzést. Meg kell, hogy ismételjem, ez alapvető és gyakran használt taktika! A jihádista rendőri egyenruhát viselve hajt majd bele egy pár száz kilós bombával a rendőrség főhadiszállásába egy hivatalos járőrkocsit vezetve. Viszlát rendőr HQ (irányitóközpont)! Aztán pedig sok szerencsét a mentő akció megszervezésére egy olyan városban ahol a helyi beslani akció van folyamatban és a helyi rendőrség helyén csak egy nagy kráter van és a legtöbb krizis-elháritási vezetőt már megölték.

Néhány példa: még folytathatnám oldalakon keresztül. A tejes kocsi vagy egy pékség autója elviszi a terroristákat a helyi középiskolához. Közben egy mentő behajt a kórház földalatti parkolójába és felrobban. A cementszállitó nem cementet fog fuvarozni. A muszlim jihádisták nagyon büszkék a találékonyságukra, hogy mindig újabb és újabb módszereket találnak az ostoba hitetlenek megtévesztésére, kihasználva naiv hitüket hivatalos egyenruhákban és céges logókban. A jihádisták sorban állnak, hogy feliratkozhassanak öngyilkos merénylőnek, csak azért is, hogy a massziv bomba amit egy tömeg mocskos „kuffar” között robbantanak fel, egyenesen a 72 szűz karjai közé röpitse őket. Igy fognak harcolni majd a 2016-os Tet-ben is. Én szóltam!

Egy másik fájdalmas lecke az európai történelemből amely már részben feledésbe merült: az Irországi problémák. Az 1990-es években az IRA azzal kényszeritette a briteket a tárgyaló asztalhoz, hogy nyilvánvalóvá vált az angolok képtelenek megakadályozni azt, hogy kocsiba rejtett pokolgépek robbanjanak fel London üzleti negyedének szivében, milliós károkat okozva minden egyes robbantáskor. Igy tud egy terrorista szervezet túszként fogva tartani egy modern várost.

Néhány tucat vagy száz (maximum) aktiv IRA terrorista képes volt ezt összehozni. Ráadásul nem is akartak embereket megölni. Inkább csak kárt akartak okozni az irodaházakban és az angol gazdaság volt a fő célpont. Általában az IRA akkor robbantotta Londonban az autó bombáit amikor senki sem dolgozott a környéken. A muszlimok autóba szerelt pokolgépei nem lesznek ilyen kegyesek a most érkező Európai Polgárháborúban. Ők maximális puszitást akarnak, minél több civil áldozatot, hogy Európa vezetőit térdre kényszeritsék és behódoljanak az Iszlámista követeléseknek.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2013/09/syriaruins.jpg

8. Hama Szabályai

Megjósolom, hogy a kibontakozó Európai Polgárháború (a kezdeti Tet 2016-os része után) a következően fog alakulni: egyre növekvő számú Párizs tipusú támadás, öngyilkos merénylők, orvlövészek, IED (rögtönzött robbanó eszközök) és teherautó bombák jönnek. Ezért is emlitettem azt a lehetőséget, hogy a Sharia zónában lévő gettókat lebombázzák vagy szétlövik. Ez meg fog történni miután az autóba rejtett pokolgépek sorban robbanak fel minden európai városban. Ennél a pontnál a városi háború elvesziti minden megmaradt elemét a civilizációnak. Megerősitett gettó bástyákat amelyek menedéket nyújtanak a muszlim jihádista terroristáknak el kell pusztitani, ha az iszlám hóditását el akarjuk fojtani.

Ennek a fajta terület nélküli városi harcnak már van is neve: „Hama szabálynak” nevezik az 1982-es sziriai város elpuszitása után. Hama a Muszlim Testvériség szervezet erős központja volt és több támadást intézett Hafez al-Assad rezsime ellen (aki a mostani sziria erős ember apja volt). Ezek a gerilla (vagyis terrorista) támadások 1976-ban kezdődtek és nem álltak le, amig Hamát porrá nem bombázták és több mint tizezer sunni muszlim sziriai is meg nem halt a romok alatt.

Ha az Európaiaknak nincs meg a gyomruk ehhez a szintü és módszerű teljes polgárháborúhoz, akkor idővel legyőzik majd őket, vagy erővel áttéritik őket az Iszlám vallásra, vagy pedig az elnyomott „dhimmi” státuszba kerülnek. De éppen ki is végezhetik őket (persze először mint rabszolgát dolgoztatják majd őket). Ezek az Iszlám megváltoztathatlan opciói a legyőzött férfiakkal a muszlim fogvatartók kénye-kedve szerint. Az elfogott lányokat és nőket mint minden „kuffart” rabszolgaként fogják használni. Szóval ez a háború az utolsó lehelletig folyik majd, ahol nincsenek szabályok és nincs kegyelem.

2016-ba lépve a békés megoldás nem valószinű, pláne ahogy a millió új muhajirun harcoló korú tagjai megérkeztek Európába szállás és kilátások nélkül ahogy a tél kezdetét veszi. Ez a gyorsan növekvő száz és ezer számra érkező független muszlim férfi egyenértékű azzal, ahogy egy kanna nitroglicerint önt valaki egy ágyúcsőbe amelyet aztán dupla adag puskaporral tölt meg, majd rányom 3-4 ágyúgolyót a tetejére és megyújtja a kanócot. A tökéletes recept egy kataszrófális robbanáshoz.

Az 1968-as Tet Támadáskor kb 80000 vietkong szivárgott be vietnámi városokba (a szakértők figyelmét elkerülve) Mennyi ebből a millió muhajirunból Európában fog fegyvert ragadni miután az első Tet 2016 terrorista támadás megtörténik? Van-e egyáltalán valami fogalmunk erről? Van egy pont, amikor a rejtett hijra átváltozik nyilt jiháddá és én hiszem, hogy ez be fog következni ebben az évben. A történészek majd visszanéznek erre az időre ami az eljövendő Európai Jihád Tet Támadás volt 2016-ban. Vagy lehet, hogy Európai Trojai-Faló Polgárháború lesz. (Én csak remélem, hogy nem fogják majd az „Európa Végső Iszlám Hóditása” cimet adni neki).

Történészek majd tanulmányozni fogják a tömeges hijra inváziót az azt követő Tet 2016-ot és az Európai Polgárháborút ahogy egymás után történt. Az igazság az, hogy egy belső munka volt a uralkodó osztály árulása a kultúrális Marxisták, a „határtalan” internacionalista szocialistáké. Először elkábitották és közönybe lökték honfitársaikat majd megnyitották a határokat a barbár Iszlám hóditóknak. A kultúrális politikai korrektség bénitó mérgét fecskendezték saját társadalmukba, hogy ne tudjanak védekezni a tervezett támadás ellen.

A valóság az, hogy a nemzetközi szocialisták és az Iszlámista erők egy gyilkos szövetséget kötöttek, hogy közös ellenségüket a nacionalisták jelentette veszélyt elintézzék most és mindörökre. 2016-ban az európai nemzeteket szándékosan felégetik azért, hogy kiirtsák az emberek még megmaradt nemzeti büszkeségét és kultúrális identitását. A most következő konfliktus igazából egy vacsora egyezmény a sakál és a hiéna, valamint egy abszolút hülye elbutult birka között amely utópisztikus multikultúrális fantáziákon nőtt fel. A birka elhiszi a saját ostoba példáján keresztül, hogy a sakál és a hiéna vegetáriánussá változtatható, de hogy ki lesz majd menün az már rég eldőlt. Az európai nacionalistákat előlről lelövik és hátulról meg leszúrják, mig végül összeesnek és támadóik kedélyesen elfogyasztják őket.

Arra pedig számitani lehet: ahogy a kráternál állunk majd a füstölgő épület elött, ahogy a tizedik pokolgép is felrobbant egy autóban abban a hónapban, a televizióban szereplő árulók majd szétcincálják az igazságot hogy támogassák a kérlelhetetlen nemzetközi szocializmus terjedését mint az egyetlen megoldást a „sajnálatos erőszakos események” megoldásaként. A hazug sajtó majd náciknak nevezi a harcoló hazafiakat és dicsőitik majd a tömeggyilkosokat. Ezek a sajtós üdvöskék kizárólag az áruló-osztálybeli sakkmestereikhez hűségesek és terjeszik a nemzetközi szocialista eszmét, a globális zsarnokságot a mindent látó és tudó elit vezetésével. „Káoszból rend”. Ez lesz a fejükben de nem az ajkaikon.

http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2013/12/ummaheuropa.jpg

9. A végjátszma

Ha az áruló elit képes lenne elég messze a jövőbe nézni, akkor láthatná, hogy a nemzetközi szocialisták rögtön szembe találják majd magukat az Iszlámmal, a még meleg európai nacionalizmus holtteste fölött. Vajon ezek az áruló-elit nemzetközi szocialisták képesek lesznek ellenállni a győzelmes Iszlámista felsöbbrendüség ellen Európában vagy bárhol máshol? Nézzük meg a feleket és vegyük számba az eszközeiket és fegyvereiket.

Az áruló elitnek hatalmas vagyon áll rendelkezésére és szinte korlátlan hatalom. De vajon a gyors gazdagság és gyorsitott karrier lehetősége elnyomja majd a muszlim bérgyilkosoktól való félelmet, az emberrablástól és lefejezéstől való félelmet? Melyik motiváció müködik majd jobban hosszútávon: a felkinált pénz vagy az elrabolt gyermek feje dobozban elküldve? Mind Internacionalista szocializmus és Iszlámizmus egy gonosz totális ideológia amely az abszolút hatalomért küzd, de én úgy gondolom, hogy több szocialista fog az iszlám hitre átváltani mint a másik irányban és ez majd idővel eldönti a mérleg nyelvét. Miért? Mert lehet anélkül élni, hogy az ember elfogadna egy böröndnyi Eurót, vagy egy menő poziciót de nem élhet, ha a fejét levágták a nyakáról.

Egy másik régen meglévő de ritkán megvizsgált fegyvere az Iszlámista hóditás fegyvertárából az amnesztia felajánlása a jól elhelyezett hitetlen vezetőknek, hogy térjenek át a Mohammedán hitre. El tudja bárki is képzelni Angel Merkelt hijábban? Én igen! Az hogy a jelvény amit visel a ruháján vörös, vagy fekete nem számit a régi kommunistának, pláne ha bőrét és nyakát is megmenti miközben megtartja státuszát. Az Iszlám hóditás történelme számtalan esetet rögzit, amikor a nyugati vezetők bejelentették, - miután kinyitották a város kapuit a hijra invázió elött, hogy már áttértek az Iszlámra.

https://pbs.twimg.com/media/CQ3LvPRWIAA9c8c.png:large

Jutalomként ezért az értékes szolgálatért a jól pozicionált disszidenseket az Iszlám aztán meghagyja a vagyonukban és poziciójukban, csak új muszlim nevet kapnak és hűséget esküsznek az Iszlámista rezsimnek. Nem véletlenül egyszerű az iszlám hitre átállás. A shahadakonvertáló ima gyakorlatilag egy mondat, csak pár szó. Igazi hit nem szükséges csak nyilvános behódolás ami igaz is, mivel az eredeti arab szó „Islam” ezt jelenti: Behódolás!

Szóval ahogy majd eljön az utolsó leszámolás és a fejek lecsapásának ideje, vajon mennyi világi humanista internacionalista szocialista fog majd az utolsó lehelletéig harcolni az Iszlám ellen? Valószinű egyik sem, hiszen csak hangosan elmondva egy butuska és banális mondatot Allahról és Mohammedről meg tudják majd menteni az erkölcstelen, hazug és áruló életüket. Egyszerűen fogalmazva szépen behódolnak majd az Iszlámnak.

Azt hiszem, hogy a végén Mohammed gonosz és sátáni koráni terve a világ meghóditására még fertőzőbb és állandóbb mint a nemzetközi szocialisták gonosz és sátáni terve ami egészen Jakobinusokig nyúlik vissza a Marxistákon és a kommunistákon keresztül. A megváltozhatatlan Korán világhóditó terve még mindig fertőz és előretör még 14 évszázad után is, miközben az internacionalista szocialista tervek csak két és fél évszázadosak. Csak az eszme időállóságát vizsgálva, bárki aki szeret fogadni, az Iszlám hóditó és zsarnoki rendszerére tenné a voksát a szocializmussal szemben.

Amennyiben az Iszlám elpuszitja vagy magába olvasztja a nemzetközi szocializmust, a harc tovább folytatódna addig ami csak Sunni vagy Shia muszlimok maradnak csak. Aztán a különböző „izmusok” jönnének az egymással versengő szekták között mert ez a fajta folytonos erőszakos belső harc lételeme a koráni tervnek. De egy külső gazda nélkül, amelyen a parazita Iszlámista gyűrűsféreg élősködni tudna (miután megölte és megemésztette az aranytojást tojó nyugati társadalmakat), az Iszlám végül összeroppan és rothadni kezd. Hogy mi lesz majd a globális Kalifátus után azt nem tudom, Csak abban vagyok biztos, hogy addigra az utolsó hivő és gyakorló keresztények már réges régen elfeledten fekszenek hideg és jelöletlen tömegsirjaikban.

http://1.bp.blogspot.com/-LpkvhAcLMdA/TYgSXFXuyiI/AAAAAAAADFg/SJBP9RqBgYQ/s400/boomlibya.jpg

10. Alternativ Végjátszma

Talán lehetséges, hogy konfliktus a három nagy erő között másképp fog alakulni. Talán a 2016-os Tet Offenziva elbukik és az Európai nacinalisták váratlanul és csodálatos módon megerősödnek, majd lerázzák magukról az internacionalista szocializmust amely belerángatta az EU országait ebbe a katasztrófába. Néha a támadó erők csúnyán elszámolják magukat és alábecsülik az ellenségeik kitartását még a kezdeti sikereik után is. Napóleon és Hitler Oroszországban és a görögök anatóliai Törökörszágban 1919-től 1922-ig lejátszódó eseményei jutnak eszembe.

Vagy talán az Iszlámisták túl messzire mennek a jiháddal és atombombát vagy más tömegpuszitó fegyvert vetnek be egy nyugati város ellen, ami végül hasonló ellencsapást vált ki az Iszlám központjának számitó Mecca vagy más szent muszlim hely ellen, mint például Karbala Iraqban. Biztos vagyok benne, hogy Vladimir Putin válasza majd határozottab lesz mint jelenlegi elerőtlenedett és remegő nyugat-európai vezetőké.

Kettő az Iszlám öt oszlopa közül akörül a fekete holdközet körül (szó szerint) forog, amely a Kaaba kő sarkába van beépitve Mecca központjában. Több mint 1400 változatlan év után az Iszlám egyszerűen képtelen kitörölni kettőt az öt oszlopból és úgy tenni, mintha mi sem történt volna. „Allahu Akbar” azt jelenti a mi istenünk nagyobb! Ha Meccából nem marad más csak egy foszforeszkáló hatalmas kráter, akkor ez egyértelműen jelenti, hogy nem volt igazuk. Amikor az Aztec és Inca ember istenekkel leszámoltak a spanyol hóditók, azok a vallások és társadalmak összeomlottak. Ha Mecca elpusztulna és ezzel két oszlopa az iszlámnak megsemmisülne, az iszlám erejébe vetett hit is megszünne. 

Európa nyugati fele

2018.03.23.

Mesterlövész menekültek

2018.03.23.

A Svéd állam "mesterlövész" tanfolyamot inditott a frissen érkezett harmadik világbeli migránsok részére a beilleszkedési programjuk részeként, annak ellenére, hogy egyre több terrorista támadás történik európában migránsok részvételével.

Ez a szinte hihetetlen mélységbe zuhanó őrület két évvel ez elött kezdődött és egy pozitiv migráns-támogató hangnemben iródott cikk számolt be róla először az Allehanda nevű svéd újságban ezzel a cimmel: "Laddade för prickskytte" magyarul kb. "Tüzelésre készülve" A cikk sok harmadik világbeli migránst mutat amint alapos kiképzésben vesznek részt Sollefteå városának lőterén, közép Svédországban.

Allehanda bemutatja olvasóinak, hogy a tanfolyamok ősszel kezdődtek először csak kis csoportokban, de az érdeklődés hamarosan óriási mértékben megnőtt a friss migránsok között.

Amikor az Allehanda újságirói meglátogatták a lőteret, több mint 50 fiatal migráns gyakorlatozott és javitgatta célzó képességeit. Ami még ennél is érdekesebb, a mesterlövész kurzust államilag támogatja egy migránsok beilleszkedését támogató svéd szervezet. Fiatalok akik a világ minden részéről jöttek: Sziriából, Afganisztánból, Afrikából és Dél Amerikából mind lelkesen járnak a mesterlövész tanfolyamokra és ahogy az Allehanda újságirója idézte a tanfolyam vezetőjét Birgit Höglint: sokuk nagyon érdeklödő és tehetséges. A program része egy svéd nyelvtanfolyamnak a helyi középiskolából meséli Höglin, a program előnye sokkal több mint csak megtanitani a megszállókat, hogy hogyan lőjenek mesterlövész puskával. "Ime nézzék ahogy svédül beszélnek, új emberekkel találkoznak és más szociális környezetben vannak együtt. Remekül segiti a társalgási készségük fejlődését", mondja Höglin. Úgy néz ki, hogy ezek a liberálisok egyáltalán nem aggódnak amiatt, hogy minden egyes terrorista támadást migránsok követtek el Európában 2015-ben. Egy államilag támogatott mesterlövész tanfolyam "fiatal migránsok" részére annyira az totális őrület világába tartozik, hogy valami elképesztően bizarr viccnek tűnik. SAJNOS AZONBAN NEM AZ!

Forrás: http://newobserveronline.com/sweden-state-funded-muslim-sniper-training/ (ahonnan még nem cenzúrázták le)

A Globalisták imádják az iszlámot!

2017.07.27.

A Globalisták IMÁDJÁK az Iszlámot! Minden van benne, amit csak akarhatnak egy hazug vallástól. Kedvelik a brutalitását, ahogy kegyetlenül leszámol elégedetlenkedőkkel a saját soraiban. Szeretik ahogy a követőit kivetkőzteti emberi mivoltjukból és átváltoztatja őket biológiai ágyútöltelékké készen arra, hogy feláldozzák magukat a hitetlenek ellen. Rajonganak azért, hogy felmorzsolja a lelket és hogy képes egész lakosságokat ostobaságban és nyomorban tartani, megtagadva történelmüket és tudományt tőlük, meggyőzve őket, hogy a harc a hitetlenek ellen fontosabb mint polgári vívmányok és létesítmények. Kedvelik az igazi nemi erőszak kultúráját, ahogy lealacsonyítja a nőket és lányokat egyszerű élő-állománnyá amely bármikor megerőszakolható, verhető és akár eladható is egy kósza ötlettel. De legjobban a megkérdőjelezhetetlen hűség rendszerét szeretik, ahogy a követőik még meggondolni sem merik, ha az imámjuk azt mondja nekik, hogy öld meg azt az embert, vagy robbantsd fel azt az óvodát vagy éppen verd agyon a saját lányodat. Ezért választották az Iszlámot, ezt a démonikus halál-szektát a Globalisták, az Új Világrend hivatalos új vallásának. – cyberjacques (fordította: crossware)

Ez a hozzászólás eredetileg az http://www.infowars.com egyik cikkéhez volt adva, de olyan frappánsan foglalta össze a kapcsolatot az elit és a primitive Iszlám között, hogy egyszerűen muszáj volt lefordítanom. 

Itt az eredeti angol szöveg:

"The globalists LOVE Islam. It's everything they could possibly want in a false religion. They love its brutality, the way it viciously polices its own and crushes dissent from within. They love its dehumanization, how it turns its followers into little more than human ammunition, eager to be spent in the slaughter of infidels. They love its crushing of spirit, how it keeps entire populations ignorant of history and science while living in destitute poverty, convincing them that fighting the infidels is more important than civilian infrastructure. They love its real rape culture, the way it reduces women and girls to mere livestock, to be raped or beaten or killed or sold on a whim. But most of all, they love its system of unquestioning loyalty, how its followers wouldn't dare think twice if their imams told them to butcher that person or blow up that kindergarten or beat their own daughter to death. This is why the demonic death cult of Islam has been chosen by the globalists as the official false religion of their new world order." - cyberjacques

12

Ezeket a cikkeket olvastad már?